FLASH SALE !!!

Gạch sale giá sốc siêu ưu đãi! Số lượng có hạn nhanh tay chốt mẫu!

Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 100x100

Gạch mờ 100×100

Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 315.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 100x100

Gạch bóng 100×100

Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 315.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

GẠCH 8808 PORCELAIN MATT 80×80

Original price was: 315.000 ₫.Current price is: 285.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch sân vườn 3302 30×30

Original price was: 290.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6261 Surface 60×120

Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 229.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6262 Surface 60×120

Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 229.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 612008 60×120

Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 205.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x120

Gạch 62017 60×120

Original price was: 405.000 ₫.Current price is: 199.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6212 Surface 60×120

Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 199.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 8803 80×80

Original price was: 220.000 ₫.Current price is: 190.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 9403 80×80 L2

Original price was: 215.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x120

Gạch 180 60×120

Original price was: 215.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6957 60×120 mờ mịn

Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 179.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 8446 80×80

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 175.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 80017 80×80

Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 812 80×80

Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 8080004S3 80×80

165.000 
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 8801N 80×80

Original price was: 175.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 80014 80×80

Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 8080005S3 80×80

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 80×80

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 88602 80×80

Original price was: 195.000 ₫.Current price is: 159.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 8093 80×80

Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6613 60×60

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch bán sứ 3705-4 30×60 điểm

Original price was: 210.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 6602 60×60

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 149.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 8009 80×80 bóng L B

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 145.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 30x60

Gạch 7032 30×60

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 145.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 8601 80×80 mờ L B

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 145.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 80x80

Gạch 8660 80×80 mờ L B

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 145.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 61001M 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 140.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 612 60×60

Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 140.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6060004S3 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 139.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 60017 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 139.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 60817 60×60

Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 139.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 60814 60×60

Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 139.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60268 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6197 60×60

Original price was: 165.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60811 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60568 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60803 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60802 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 6060005S3 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 135.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 6446 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 125.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 60805 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 60327 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 60807 60×60

Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 40x80

Gạch 4809-T 40×80 thân L2

Original price was: 155.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60318 60×60 L3

Original price was: 155.000 ₫.Current price is: 118.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60305 60×60 L3

Original price was: 155.000 ₫.Current price is: 118.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 60x60

Gạch 60720 60×60 L3

Original price was: 155.000 ₫.Current price is: 118.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 30x60

Gạch C3601B 30×60

Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 110.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 4000 40×40

Original price was: 133.000 ₫.Current price is: 110.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch 50x50

Gạch sân vườn đá 50×50

Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 109.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 603M 60×60

Original price was: 130.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 3613HM 30×60 đậm

Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 99.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 3855 30×60 thân

Original price was: 155.000 ₫.Current price is: 99.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 38024 Loại 2 30×60 Điểm

Original price was: 95.000 ₫.Current price is: 90.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 3618T 30×60 (Thân)

Original price was: 155.000 ₫.Current price is: 89.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch trắng trơn 36000 30×60

Original price was: 125.000 ₫.Current price is: 89.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch không thùng 30×60

Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 60.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 3618D 30×60 (Điểm)

Original price was: 55.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Giảm giá!

Gạch giá rẻ - gạch SALE

Gạch 3614A 30×60 điểm

Original price was: 45.000 ₫.Current price is: 30.000 ₫.

GẠCH ỐP LÁT

THIẾT BỊ VỆ SINH

Giảm giá!
Original price was: 12.215.000 ₫.Current price is: 8.550.500 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 17.129.000 ₫.Current price is: 11.990.300 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 32.214.000 ₫.Current price is: 22.549.800 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 36.786.000 ₫.Current price is: 25.750.200 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 15.643.000 ₫.Current price is: 10.950.100 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 13.803.000 ₫.Current price is: 9.662.100 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 10.150.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 15.643.000 ₫.Current price is: 10.950.100 ₫.
XEM THÊM

GẠCH TRANG TRÍ

Giảm giá!
Original price was: 64.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 64.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 64.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 64.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 64.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 64.000 ₫.Current price is: 59.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 275.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 275.000 ₫.
Xem thêm

THÔNG TIN HỮU ÍCH

𝑴𝒂́𝒚 𝒙𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 – 𝑲𝒉𝒊 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒉𝒐𝒂

𝑴𝒂́𝒚 𝒙𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 – 𝑲𝒉𝒊 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒉𝒐𝒂 Với xu hướng hiện đại hóa ngôi nhà Việt, việc một căn nhà mang một mùi hương [...]

Ý tưởng mới lạ cho bồn rửa tay trong phòng tắm của bạn

Sẽ thật thích thú khi bạn bước vào một căn phòng tắm được bao phủ bởi nét đẹp tự nhiên, gần gũi, ấm áp mà chỉ với một chiếc bồn [...]

Top ý tưởng giúp bạn thay đổi phòng tắm với diện mạo mới

Khi nói đến phòng tắm, theo nguyên tắc, các yếu tố trong phòng tắm có màu trắng, mặc dù ngày nay, ngày càng có nhiều biến thể màu sắc khác. [...]

Đây là lý do bạn cần phải có một chiếc vòi sen đứng trong phòng tắm nhà bạn

Những chiếc vòi sen đứng là một phần quen thuộc trong căn phòng tắm của hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, nhiều gia đình đang có xu hướng lựa [...]

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

Nhận thông tin khuyến mãi và bảng giá mới nhất từ chúng tôi

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.